Artykuł sponsorowany

Geodezyjna obsługa inwestycji - jakie usługi są świadczone?

Geodezyjna obsługa inwestycji - jakie usługi są świadczone?

Geodezyjna obsługa inwestycji to niezbędny element każdego przedsięwzięcia budowlanego. Wykonywana przez doświadczonego geodetę pozwala na prawidłowe przygotowanie terenu pod budowę oraz zapewnienie precyzyjnego wykonania projektu. W artykule przedstawiamy, jakie usługi są świadczone w ramach geodezyjnej obsługi inwestycji.

 

Pomiar sytuacyjno-wysokościowy

 

Pierwszym etapem geodezyjnej obsługi inwestycji jest wykonanie pomiaru sytuacyjno-wysokościowego. Jest to niezbędne dla uzyskania dokładnych danych o terenie, na którym ma powstać obiekt. Pomiar ten pozwala na sporządzenie mapy zasadniczej, na której zaznaczone są istniejące obiekty, linie graniczne działek oraz ukształtowanie terenu. Geodeta wykonuje taki pomiar z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, co gwarantuje wysoką precyzję uzyskanych wyników.

 

Tyczenie budynku

 

Kolejnym krokiem jest tyczenie budynku, czyli wyznaczenie na terenie jego dokładnych granic. Geodeta przeprowadza tę czynność na podstawie projektu budowlanego, uwzględniając wszystkie wymagane odległości od granic działki oraz innych obiektów. Tyczenie pozwala na precyzyjne określenie miejsca, w którym mają zostać wykonane wykopy fundamentowe, a także na kontrolowanie przebiegu prac budowlanych. Dzięki temu inwestor ma pewność, że budynek powstaje zgodnie z projektem i przepisami prawa.

 

Podział działki

 

W trakcie realizacji inwestycji budowlanej często konieczne jest przeprowadzenie podziału działki. Geodeta (Białobrzegi) wykonuje taką usługę zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz życzeniami inwestora. Podział działki może być konieczny ze względu na zmianę jej przeznaczenia, sprzedaż części gruntu lub potrzebę wydzielenia odrębnych jednostek ewidencyjnych. Ważne jest, aby podział był dokonany przez doświadczonego geodetę, który zadba o prawidłowe ustalenie granic oraz sporządzenie niezbędnej dokumentacji.

 

Wyznaczenie granic

 

Ostatnim etapem geodezyjnej obsługi inwestycji jest wyznaczenie granic działki. Usługa ta jest niezbędna zarówno przed rozpoczęciem prac budowlanych, jak i po ich zakończeniu. Geodeta dokonuje wyznaczenia granic na podstawie danych z ewidencji gruntów oraz dokumentacji geodezyjnej. Wyznaczenie granic pozwala na uniknięcie konfliktów z sąsiadami oraz zapewnia prawidłowe przeprowadzenie inwestycji.

 

Kategorie artykułów