Artykuł sponsorowany

Jak przebiega proces geodezyjnego podziału nieruchomości?

Jak przebiega proces geodezyjnego podziału nieruchomości?

Podział nieruchomości to istotny proces, który może być niezbędny w przypadku sprzedaży, zakupu czy też innych zmian w użytkowaniu działki. Aby podzielić nieruchomość na mniejsze części, potrzebne są usługi profesjonalnego geodety, takiego jak geodeta Grabów nad Pilicą. W tym artykule dowiesz się, jak przebiega proces geodezyjnego podziału nieruchomości oraz jakie czynności wykonuje geodeta w trakcie tego procesu.

 

Analiza dokumentacji i przygotowanie do podziału

 

Na samym początku procesu geodezyjnego podziału nieruchomości, geodeta analizuje dostępną dokumentację dotyczącą działki. Należy do niej między innymi mapa zasadnicza, ewidencja gruntów i budynków oraz wszelkie inne dokumenty dotyczące granic nieruchomości. Na podstawie tych informacji geodeta ustala istniejące granice działki oraz jej powierzchnię. Kolejnym krokiem jest opracowanie planu podziału, który będzie uwzględniał przyszłe granice nowo powstałych działek oraz ich powierzchnię. W tym celu geodeta może skonsultować się z właścicielem nieruchomości oraz innymi zainteresowanymi stronami.

 

Pomiary geodezyjne i wyznaczenie granic

 

Gdy plan podziału zostanie zaakceptowany przez zainteresowane strony, geodeta przystępuje do wykonania pomiarów geodezyjnych. W trakcie tej części procesu geodeta (Grabów nad Pilicą) dokonuje precyzyjnych pomiarów, które pozwolą na wyznaczenie nowych granic działek. Pomiary te są niezbędne do sporządzenia dokumentacji geodezyjnej oraz mapy podziałowej. Geodeta może również wykonać tyczenie budynku, jeśli jest to konieczne w przypadku danej nieruchomości.

 

Sporządzenie dokumentacji geodezyjnej

 

Po przeprowadzeniu pomiarów geodezyjnych i wyznaczeniu granic geodeta sporządza dokumentację geodezyjną. Jest to zbiór dokumentów, który zawiera między innymi opis granic nieruchomości, mapę podziałową oraz protokół z pomiarów geodezyjnych. Dokumentacja ta jest niezbędna do dalszych czynności prawnych związanych z podziałem nieruchomości. Geodeta może również sporządzić inne niezbędne dokumenty, takie jak projekt podziału nieruchomości czy też zaświadczenie o przebiegu granic.

 

 

Kategorie artykułów